NOVINKY


 

Rodina je významnou súčasťou života každého človeka a je veľmi dôležité, aby do procesu liečby závislej osoby boli zapojení všetci členovia rodiny, ktorí sú ochotní, otvorení možnosti rozumieť závislosti a skutočne podporiť, motivovať, pracovať so svojou prípadnou spoluzávislosťou. Neprehliadame problémy, ktoré blízke osoby závislých pacientov majú...

Od júna 2023 pridávame ďalšiu terapeutickú skupinu, tzv. A3 skupinu pre ambulantných pacientov kvôli zvýšenému počtu záujemcov o skupinové terapie v našom centre. Ďakujeme za váš záujem a veríme, že takto tiež prispejeme k optimalizovanejšiemu počtu osôb na jednej skupine, aby sme spolu s vami vytvárali komfortnejšie terapeutické prostredie s...

Vedenie CPLDZ Košice oznamuje svojim pacientom a záujemcom o ústavnú protialkoholickú, resp. protitoxikomanickú liečbu, že od 1. mája 2022 predlžuje dĺžku ústavnej liečby (hospitalizácie) z 8 na 12 týždňov.