NOVINKY


 

Od júna 2023 pridávame ďalšiu terapeutickú skupinu, tzv. A3 skupinu pre ambulantných pacientov kvôli zvýšenému počtu záujemcov o skupinové terapie v našom centre. Ďakujeme za váš záujem a veríme, že takto tiež prispejeme k optimalizovanejšiemu počtu osôb na jednej skupine, aby sme spolu s vami vytvárali komfortnejšie terapeutické prostredie s...

Vedenie CPLDZ Košice oznamuje svojim pacientom a záujemcom o ústavnú protialkoholickú, resp. protitoxikomanickú liečbu, že od 1. mája 2022 predlžuje dĺžku ústavnej liečby (hospitalizácie) z 8 na 12 týždňov.