NOVINKY


 

Vedenie CPLDZ Košice oznamuje svojim pacientom a záujemcom o ústavnú protialkoholickú, resp. protitoxikomanickú liečbu, že od 1. mája 2022 predlžuje dĺžku ústavnej liečby (hospitalizácie) z 8 na 12 týždňov.