KONTAKT

 

Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice
Skladná 2, 040 01 Košice

E-mail
cpldz.kosice@gmail.com

Telefónne číslo
055/6222848

Kontaktný formulár

VIRTUÁLNA PREHLIADKA NÁŠHO CENTRA

(súčasťou exteriéru CPLDZ Košice sú malé ihrisko, lavičky, kvetinovo-bylinkové výsadby a vchod do posilňovne)