Ochrana osobných údajov

Zodpovedná osoba:

Cubs plus s.r.o.
Masarykova 21
040 01 Košice
email: info@ochranaosobnychudajov.eu