Skupinová psychoterapia

Naše centrum ponúka skupinové terapie:

 • PONDELKY pre abstinujúcich alkoholikov (A1 a A2 skupina), iný deň podľa rozpisu - A3 skupina
 • UTORKY (dvakrát mesačne) pre pacientov závislých na hazardných hrách (G-klub)
 • STREDA (raz mesačne) pre závislých od drog a pacientov v substitučnom programe (N skupina)
 • ŠTVRTKY pre mužov (prezenčná skupina pre mužov dvakrát mesačne a on-line skupina podľa počtu záujemcov)
 • PIATKY (alebo piatok a sobotu) - stretnutia abstinujúcich alkoholikov (A-klub)
 • Rodinná terapia (dvakrát mesačne podľa rozpisu)
 • Podporná skupina pre rodinných príslušníkov (raz mesačne podľa rozpisu)
 • Didaktoterapia (raz mesačne podľa rozpisu)

Konkrétne dátumy s časmi (prípadne dôležitými poznámkami) sú v predstihu oznamované v kategórii Novinky a v článku s názvom Skupinové terapie - mesiac. Na záver rozpisu sú k dispozícii aj skupinové pravidlá.

Upozorňujeme, že na niektoré skupinové terapie je potrebné sa vopred prihlásiť (o ktoré skupiny ide a akým spôsobom sa prihlásiť, nájdete pod rozpisom skupinových terapií na daný mesiac).

O skupine pre mužov sa môžete dozvedieť viac v Dokumentoch na stiahnutie "O skupine mužov pri CPLDZ Košice."

Skupinová psychoterapia - prečo ju zažívať pravidelne?

 • Čerpať z atmosféry skupinovej dynamiky, úprimnosti, otvorenosti členov skupiny, prijatia, istoty, bezpečia, dôvery, podpory a spätnej väzby.
 • Lepšie porozumieť sebe samému prostredníctvom pohľadu iných a s ich pomocou nájsť odvahu k osobným zmenám, k zlepšeniu vzťahu k sebe.
 • Mať priestor prejaviť sa, zvýšiť si sebavedomie, zlepšiť medziľudské vzťahy, komunikáciu.
 • Trénovať nové spôsoby správania a budovať nové vzťahy.
 • Môcť rozprávať o svojich pocitoch, myšlienkach, vedieť im porozumieť.
 • Zdieľať problémy, čeliť frustrácii, osvojiť si nové, možno doposiaľ sebe nie veľmi vlastné spôsoby riešenia.