Skupinová psychoterapia

Naše centrum ponúka skupinové terapie:

  • PONDELKY pre abstinujúcich alkoholikov (A1 skupina dvakrát mesačne a A2 skupina dvakrát mesačne)
  • STREDA (raz mesačne) pre závislých od drog a pacientov v substitučnom programe (N skupina)
  • ŠTVRTKY pre mužov (prezenčná skupina pre mužov dvakrát mesačne a on-line skupinu podľa počtu záujemcov)
  • PIATKY (dvakrát mesačne) pre pacientov závislých na hazardných hrách (G-klub)

Konkrétne dátumy s časmi sú v predstihu oznamované v kategórii Novinky a v článku s názvom Skupinové terapie - mesiac. Na záver rozpisu sú k dispozícii aj skupinové pravidlá.

O skupine pre mužov sa môžete dozvedieť viac v Dokumentoch na stiahnutie "O skupine mužov pri CPLDZ Košice."

Skupinová psychoterapia - prečo ju zažívať pravidelne?

  • Čerpať z atmosféry skupinovej dynamiky, úprimnosti, otvorenosti členov skupiny, prijatia, istoty, bezpečia, dôvery, podpory a spätnej väzby.
  • Lepšie porozumieť sebe samému prostredníctvom pohľadu iných a s ich pomocou nájsť odvahu k osobným zmenám, k zlepšeniu vzťahu k sebe.
  • Mať priestor prejaviť sa, zvýšiť si sebavedomie, zlepšiť medziľudské vzťahy, komunikáciu.
  • Trénovať nové spôsoby správania a budovať nové vzťahy.
  • Môcť rozprávať o svojich pocitoch, myšlienkach, vedieť im porozumieť.
  • Zdieľať problémy, čeliť frustrácii, osvojiť si nové, možno doposiaľ sebe nie veľmi vlastné spôsoby riešenia.