Podporná skupina pre rodinných príslušníkov

21.10.2023

Rodina je významnou súčasťou života každého človeka a je veľmi dôležité, aby do procesu liečby závislej osoby boli zapojení všetci členovia rodiny, ktorí sú ochotní, otvorení možnosti rozumieť závislosti a skutočne podporiť, motivovať, pracovať so svojou prípadnou spoluzávislosťou. Neprehliadame problémy, ktoré blízke osoby závislých pacientov majú a nie sú nám ľahostajné. Preto okrem rodinnej terapie ponúkame príbuzným závislých pacientov možnosť pravidelne zažívať atmosféru podpornej terapeutickej skupiny, cieľom ktorej je skvalitňovanie vzťahov, zefektívnenie komunikácie v rodine, otváranie problémov spojených s prítomnosťou závislého člena v nej v rámci psychohygieny, vytvárania náhľadu, osvojovania si nových spôsobov motivácie, podpory, zvládania stresu, otvárania nových možností rastu členov rodiny.

Mesačný rozpis skupín nájdete kliknutím sem.