PORADŇA

Poradňa je e-mailová, aktívna od 1. januára 2023.

E-mail: poradna@cpldz-kosice.sk

Prostredníctvom e-mailu je možné dohodnúť sa aj na telefonickej konzultácii.

Slúži pre:

  • osoby informujúce sa o závislosti ako diagnóze a aktuálnych možnostiach jej liečby
  • osoby užívajúce psychoaktívne látky alebo, napríklad, hrajúce hazardné hry, ktoré sa chcú informovať o ambulantnej/ústavnej liečbe v našom centre v rámci prvého kontaktu
  • blízkych a priateľov závislých (potenciálne závislých) osôb v rámci prvého kontaktu

Neslúži pre:

  • konzultovanie nastavenej psychiatrickej liečby
  • poskytovanie informácií o aktuálne hospitalizovaných pacientoch v našom centre
  • objednanie pacienta na vyšetrenie/hospitalizáciu v našom centre 

Pred napísaním do poradne, si, prosíme, pozorne prečítajte najčastejšie otázky pacientov alebo ich blízkych uvedené pod týmto textom. Pod každou otázkou sa, po rozkliknutí, zobrazí naša odpoveď. Ďakujeme. 

Najčastejšie otázky s odpoveďami

1. Ako postupovať v prípade, že sa chcem liečiť zo svojej závislosti v CPLDZ Košice?  

Pacient, ktorý nemá svojho ambulantného psychiatra prichádza osobne k nám na našu ambulanciu v čase ordinačných hodín. Dostane termín prvého ambulantného vyšetrenia u nás, na ktorom sa rozhodne o ďalšom postupe.

Pacient, ktorý má svojho ambulantného psychiatra, na kontrole u neho zmieni záujem o ústavnú liečbu u nás. Po danej konzultácii môže prísť pacient na našu ambulanciu aj so správou z poslednej kontroly, v ktorej by nemali chýbať diagnózy, s ktorými je pacient vedený, doterajšia psychiatrická liečba a odporúčanie špecializovanej ústavnej liečby (hospitalizácie).

Pacient, ktorý bol hospitalizovaný na psychiatrickom oddelení so sebou prináša aj prepúšťaciu správu z poslednej hospitalizácie.

2. Môžem do CPLDZ Košice umiestniť svojho partnera/príbuzného proti jeho vôli?

Nie je to možné. Pacient prichádza na hospitalizáciu dobrovoľne (chce sa liečiť zo svojej závislosti), súhlasí s hospitalizáciou on sám - podpisuje dobrovoľný vstup a počas hospitalizácie v našom centre dodržiava režimové pravidlá. Špecifickou situáciou je ochranná ústavná liečba (liečba nariadená súdom), ktorú je pacient povinný absolvovať.

3. Môžem mať svojho ambulantného psychiatria a navštevovať aj ambulanciu v CPLDZ Košice? 

Každý pacient má právo sa rozhodnúť, ktorého ambulantného lekára bude navštevovať (alebo ktorého ambulantného lekára už navštevovať nebude). No súbežne nemôže byť ambulantne vedený u dvoch či viacerých odborných lekárov rovnakej špecializácie. To znamená, že každý pacient môže mať vždy len jedného psychiatra (prípadne len jedného terapeuta, ak navštevuje individuálne psychoterapie).

4. Môže byť pacient preložený z psychiatrického oddelenia spádovej nemocnice na liečbu do CPLDZ Košice? 

Po dohovore so svojím ošetrujúcim lekárom môže tento lekár s nami dohodnúť preloženie pacienta do nášho centra na plnohodnotnú trojmesačnú liečbu závislosti. Ošetrujúci lekár predtým zváži celkový stav pacienta a rozhodne o tom, či pre daného pacienta bude preloženie do nášho centra vhodné a prínosné.

5. Čo robiť, ak nie je možné v danom okamihu dovolať sa na číslo, ktoré máte uvedené na webovej stránke?  

Nie vždy zdvihneme telefón podľa očakávania volajúceho, pretože v danej chvíli sa staráme o našich ambulantných či hospitalizovaných pacientov. Prosíme o trpezlivosť.

6. Kde sa dozviem viac o tom, čo si pacient so sebou má priniesť na hospitalizáciu?

7. Kde si viem nájsť ordinačné hodiny ambulancie CPLDZ Košice?

Na našom webe na úvodnej stránke alebo pod linkom: https://www.cpldz-kosice.sk/ambulantna-liecba/.

8. Pacient si sám vyberá, či absolvuje dvojtýždňovú alebo trojmesačnú liečbu?

To, či pacient absolvuje dvojtýždňovú detoxifikačnú liečbu alebo celú trojmesačnú liečbu závisí od stavu pacienta a ďalších okolností, ktoré je potrebné prekonzultovať s psychiatrom pri prvom vyšetrení na našej ambulancii. V záujme pacienta, jeho zdravia a úspešnej abstinencie je dôležité absolvovať celú - trojmesačnú hospitalizáciu a intenzívne sa doliečovať po jej skončení.

9. Poskytujete vo vašom centre aj diagnostiku somatických ochorení?

Pacient si pred hospitalizáciou v našom centre v prípade potreby sám zabezpečí všetky nevyhnutné vyšetrenia a absolvuje plánované kontroly u tých somatických odborných lekárov, ktorých potrebuje pre svoj aktuálny fyzický stav navštíviť (napr. mal nedávno úraz hlavy, epileptický záchvat atď.), alebo ktorých navštevuje pravidelne (napr. internista, kardiológ, hepatológ...). Tí ho nastavia na liečbu alebo mu liečbu upravia. Ak pacient užíva lieky, prinesie si ich so sebou v takom množstve, ktoré vystačí na celú dĺžku hospitalizácie (3 mesiace).

10. Poskytujete vo vašom centre rozhovory s rodinným príslušníkmi?

Spolupráca príbuzných pri liečbe a doliečovaní závislosti je veľmi dôležitá. Preto ponúkame skupinovú rodinnú terapiu a podpornú skupinu pre rodinných príslušníkov závislých osôb, prípadne rozhovory s príbuznými našich pacientov po dohode s terapeutom. Motivovať blízkeho k tomu, aby sa chcel liečiť zo svojej závislosti je umenie, ktoré si neraz potrebujú osvojiť príbuzní/partneri závislých osôb, nechať sa edukovať, osvojovať si jednotlivé pojmy, najvhodnejšie spôsoby komunikácie, pracovať s prípadnou spoluzávislosťou.