PORADŇA

Plánujeme čoskoro spustiť poradňu pre závislé osoby, ich blízkych a priateľov, ako aj pre záujemcov o liečbu v našom centre v rámci prvého kontaktu.