Zmena dĺžky trvania ústavnej liečby

22.04.2022

Vedenie CPLDZ Košice oznamuje svojim pacientom a záujemcom o ústavnú protialkoholickú, resp. protitoxikomanickú liečbu, že od 1. mája 2022 predlžuje dĺžku ústavnej liečby (hospitalizácie) z 8 na 12 týždňov.

Dva týždne trvá detoxifikačná liečba, nastavenie na substitučnú liečbu (pri závislosti na opiátoch) a posilňovacia liečba. Okrem týchto prípadov každé ukončenie hospitalizácie zo strany pacienta pred uplynutím 12 týždňov hospitalizácie je považované za REVERZ!