Aktivity v rámci osvety a prevencie


Návšteva tretiakov zo Súkromnej strednej športovej školy v Košiciach

Jedno krásne štvrtkové popoludnie, 12. 10. 2023, naše centrum poctila vzácna návšteva – študenti Súkromnej strednej športovej školy na Užhorodskej 39 v Košiciach. Konkrétne šlo o tretiakov spolu s pani vychovávateľkou. Veľmi naše centrum teší dlhoročný záujem tejto školy o problematiku závislostí a ich prevencie.

Rozprávali sme sa o súčasných problémoch v správaní násťročných, o druhoch, vývine a znakoch závislostí, viac sme si priblížili aktivity v našom centre, prácu psychiatra, ako i pomerne časté psychiatrické diagnózy mladých ľudí vrátane závislostí. Neopomenuli sme ani konkrétne príklady z praxe na ilustráciu možných následkov intoxikácie alkoholom, pravidelného užívania tabakových výrobkov, marihuany a CBD, fyzickej i verbálnej agresivity v školách, výskytu šikanovania vrátane kyberšikany..., a tiež, ako predchádzať týmto problémom.

Študenti, hoci spočiatku plachí, mali pred koncom stretnutia možnosť sa pýtať, čo niektorí po osmelení sa aj využili. No a na koniec stretnutia sme si vyslúžili pár darčekov. Najväčším prekvapením pre nás bolo to, že študentom sa od nás nechcelo odísť. Pri srdci nás zahrialo i sladké prekvapenie a tričko s logom školy. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.


S ôsmakmi zo Súkromnej základnej školy waldorfskej v Košiciach o žuvacom tabaku a energetických nápojoch

Dňa 23. 11. 2023 naše centrum navštívilo 15 ôsmakov spolu s pani učiteľkou. Vybrali si tému prednášky: Žuvací tabak a energetické nápoje. Sme veľmi radi nielen za aktuálnu tému, ale aj za slušné správanie a zvedavé otázky niektorých žiakov. Na prednáške sa dozvedeli o tom, že žuvací tabak predstavuje pre človeka, zvlášť mladého, vo vývine, obdobné riziko pre psychické a neskôr aj fyzické zdravie ako fajčenie nikotínových cigariet a že energetické nápoje ako psychostimulant nie sú vždy bezpečné ani pre dospelých, no hlavne nie je potrebné ich užívať, lebo neriešia primárnu príčinu únavy, porúch pozornosti alebo nedostatočného výkonu. Riziko poškodenia zdravia sa zvyšuje pri kombinácii energetických nápojov s inými psychoaktívnymi látkami.

Teší nás, že pedagogický zbor danej školy vrátane sprevádzajúcej pani učiteľky zabezpečujú deťom kvalitný základ v oblasti prevencie závislostí a duševného zdravia ako takého. Držíme palce. Učiteľom želáme veľa vďačných spolupracujúcich žiakov, zdravia a síl, motivujúcich, no hlavne praktických obohatení výchovno-vzdelávacieho procesu a žiakom množstvo úspechov na ich životnej ceste, najmä však správnych rozhodnutí.