O nás

Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice je štátnou príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou zriadenou Ministerstvom zdravotníctva SR podľa zriaďovateľskej listiny č. 23099-10/2004-SP zo dňa 22. 11. 2004 s účinnosťou od 22. 12. 2004. Predmetom činnosti organizácie je poskytovanie ambulantnej a ústavnej liečby pacientom so závislosťou.

Našou hlavnou úlohou je starostlivosť o jedincov so závislosťou. Liečime pacientov s látkovými aj nelátkovými závislosťami. Venujeme sa hlavne diagnostike a liečbe, ako aj poradenstvu, doliečovaniu a práci s rodinou našich klientov. Našou snahou je komplexná starostlivosť a pomoc všetkým, ktorí kvôli závislosti trpia. Spokojnosť pacientov s poskytovanou liečbou je neustále v centre našej pozornosti.

Základné identifikačné údaje:

Názov: Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice

Sídlo: Skladná 2, 040 01 Košice

IČO: 35563737

DIČ: 2021916303

Štatutárny zástupca: MUDr. Boris Bodnár, MBA, riaditeľ


Náš tím

Psychiatri

 • MUDr. Boris Bodnár, MBA (riaditeľ)
 • MUDr. Ivicia Mitriková Kmečová, MBA (zástupkyňa riaditeľa)
 • MUDr. Petra Földešová (vedúca lekárka)
 • MUDr. Štefan Safko
 • MUDr. Bronislava Patakiová
 • MUDr. RNDr. Ján Poľa, MBA

Klinickí psychológovia 

 • Mgr. Silvia Rohaľová (psychoterapeut)
 • Mgr. Mária Hodorová

Zdravotné sestry

 • Mgr. Eva Duchová (vedúca sestra)
 • Mgr. Mária Jenčová (sestra dennej prevádzky)
 • Ľudmila Bardošová
 • Júlia Plešková
 • Milada Szökeová
 • Iveta Fecková
 • Anna Zambová

Sociálny pracovník

 • Nadežda Čapounová

Sekretariát

 • Daniela Mišinská

Sanitári

 • Mária Vargová
 • Milan Jarina