Skupinové terapie - Október 2023

25.09.2023

NÁZOV SKUPINY*

TERAPEUT

DÁTUM A ČAS

SKUPINA A1

MUDr. Petra Földešová

16. 10. 2023 o 16.15 hod.

30. 10. 2023 o 16.15 hod.


SKUPINA A2

MUDr. Petra Földešová 

09. 10. 2023 o 17.00 hod.

23.10.2023 o 17.00 hod


SKUPINA A3

MUDr. Boris Bodnár, MBA

26.09.2023 o 17.00 hod

10. 10. 2023 o 17.00 hod.

31. 10. 2023 o 17.00 hod.


G-KLUB

MUDr. Boris Bodnár, MBA 

04. 10. 2023 o 17.00 hod.

17.10.2023 o 17.00hod.


N-SKUPINA

MUDr. Štefan Safko

26.09.2023 o 14.30 hod.

10. 10. 2023 o 14.30 hod.


SKUPINA PRE MUŽOV 

MUDr. RNDr. Ján Poľa, MBA 

12.10. 2023 o 17.00 hod.

26. 10. 2023 o 17.00 hod.


RODINNÁ TERAPIA 

MUDr. Petra Földešová 

07. 10. 2023 o 10.00 hod.

25. 10. 2023 o 17.00 hod.

NOVÉ.......11.10.2023 o 17.00 hod-Podporná skupina pre rodinných príslušníkovDIDAKTOTERAPIA

19. 10. 2023 o 10.30 hod.


EDUKAČNÁ TERAPIA (ochranná liečba)

MUDr. Štefan Safko

28.09.2023 o 17.00 hod

18. 10. 2023 o 17.00 hod.


A-KLUB

Nadežda Čapounová 

06. 10. 2023 o 17.00 hod.

20. 10. 2023 o 10.00 hod. (výlet)


*DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:

Optimálny počet osôb na jednu skupinu: do 15.

Štandardná dĺžka trvania terapeutickej skupiny: 60 - 90 min.

Povinnosť dodržiavať skupinové pravidlá (nájdete ich nižšie - v prílohe na stiahnutie).

Na skupinu je potrebné sa dostaviť v dostatočnom časovom predstihu (čas na zapísanie sa, podrobenie dychovej skúške na etyl).

Účasť na skupine je podľa priania pacienta hradená jeho zdravotnou poisťovňou alebo ním samým podľa platného cenníka CPLDZ Košice.


A1, A2, A3  skupina je terapeutická skupina pre ambulantných pacientov.

G-klub je terapeutická skupina pre pacientov s diagnózou patologického hráčstva (gambling).

N-skupina je terapeutická skupina pre pacientov závislých od drog a v substitučnom programe.

Skupina pre mužov je tematická terapeutická skupina pre dospelých mužov (závislých aj bez diagnózy závislosti s túžbou osobnostne rásť, venovať sa svojmu vnútornému svetu a jeho problémom). Pred prvou účasťou na skupine je potrebné sa prihlásiť pár dní vopred prostredníctvom e-mailu skupinamuzov@gmail.com alebo zavolaním na číslo 0911245318 každý pracovný deň od 14:30 do 15:30 hod. Viac o skupine + základné pravidlá skupiny nájdete tu.

Rodinná terapia je terapeutická skupina pre dospelých členov rodiny a partnerov závislých pacientov. Preberajú sa najčastejšie témy, otázky, napr. ako sa zachovať po príchode pacienta z ústavnej liečby, ako mu prípadne pomôcť, ako si stanoviť pravidlá a pod. Potrebné objednať sa telefonicky na 055/6222848, 0911547012.

Didaktoterapia je edukácia o poruche, liečbe, ťažkostiach a možnostiach, ktoré liečba prináša.

Edukačná terapia (ochranná liečba) je terapeutická skupina pre pacientov v ochrannej (súdom nariadenej) liečbe.

A-klub sú stretnutia abstinujúcich alkoholikov v našom centre alebo v exteriéri (na výlete).