Rozpis skupinových terapií

24.07.2024

Júl, August 2024


NÁZOV SKUPINY*

TERAPEUT

DÁTUM A ČAS

SKUPINA A1

MUDr. Petra Földešová

05. 08. 2024 o 16.15 hod.

19. 08. 2024 o 16.15 hod. 


SKUPINA A2

MUDr. Petra Földešová 

29. 07. 2024 o 17.00 hod. 

12. 08. 2024 o 17.00 hod. 

26. 08. 2024 o 17.00 hod. 


SKUPINA A3

MUDr. Boris Bodnár, MBA

30. 07. 2024 o 17.00 hod.

13. 08. 2024 o 17.00 hod. 

27. 08. 2024 o 17.00 hod. 


G-KLUB

MUDr. Boris Bodnár, MBA 

06. 08. 2024 o 17.00 hod. 

20. 08. 2024 o 17.00 hod. 


N-SKUPINA

MUDr. Štefan Safko

20. 08. 2024 o 14.30 hod.


EDUKAČNÁ TERAPIA (ochranná liečba) 

MUDr. Štefan Safko

27. 08. 2024 o 17.00 hod. 


RODINNÁ TERAPIA 

MUDr. Petra Földešová

(prihlásenie - 0911547012) 

24. 08. 2024 od 09.00 do 15.00 hod. 


PODPORNÁ SKUPINA PRE RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

MUDr. Petra Földešová

(prihlásenie - 0911547012) 

22. 08. 2024 o 17.00 hod.


SKUPINA PRE MUŽOV 

MUDr. RNDr. Ján Poľa, MBA 

(prihlásenie - skupinamuzov@gmail.com)

25. 07. 2024 o 17.00 hod. 

01. 08. 2024 o 17.00 hod.

15. 08. 2024 o 17.00 hod.


SKUPINA PRE ŽENY

Mgr. Roháľová 

(prihlásenie - 0911749571)

01.08. 2024  od 14.40 do 16.00 hod. 

15.08. 2024 od 14.40 do 16.00 hod. 


A-KLUB

Nadežda Čapounová 

02. 08. 2024 o 17.00 hod.

17. 08. 2024 o 10.00 hod. (SOBOTA) - výlet


*DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:

Optimálny počet osôb na jednu skupinu: do 15.

Štandardná dĺžka trvania terapeutickej skupiny: 60 - 90 min.

Povinnosť dodržiavať skupinové pravidlá (nájdete ich nižšie - v prílohe na stiahnutie).

Na skupinu je potrebné sa dostaviť v dostatočnom časovom predstihu (čas na zapísanie sa, podrobenie dychovej skúške na etyl).

Účasť na skupine je podľa priania pacienta hradená jeho zdravotnou poisťovňou alebo ním samým podľa platného cenníka CPLDZ Košice.


A1, A2, A3  skupina je terapeutická skupina pre ambulantných pacientov.

G-klub je terapeutická skupina pre pacientov s diagnózou patologického hráčstva (gambling).

N-skupina je terapeutická skupina pre pacientov závislých od drog a v substitučnom programe.

Skupina pre mužov je tematická terapeutická skupina pre dospelých mužov (závislých aj bez diagnózy závislosti s túžbou osobnostne rásť, venovať sa svojmu vnútornému svetu a jeho problémom). Pred prvou účasťou na skupine je potrebné sa prihlásiť pár dní vopred prostredníctvom e-mailu skupinamuzov@gmail.com. Viac o skupine + základné pravidlá skupiny nájdete tu.

Rodinná terapia je terapeutická skupina pre dospelých členov rodiny a partnerov závislých pacientov. Preberajú sa najčastejšie témy, otázky, napr. ako sa zachovať po príchode pacienta z ústavnej liečby, ako mu prípadne pomôcť, ako si stanoviť pravidlá a pod. Potrebné objednať sa telefonicky na 055/6222848 (MUDr. Földešová) alebo 0911547012. Príchod 8.45 hod, začiatok 9.00 hod

Podporná skupina pre rodinných príslušníkov je terapeutická skupina pre blízkych závislých osôb, ktorí hľadajú pomoc a podporu pre seba, potrebujú uchopiť danú situáciu, naučiť sa o nej rozprávať a zvládať ju. Prihláste sa, prosíme, na t. č.: 0911547012.

Skupina pre ženy 

Edukačná terapia (ochranná liečba) je terapeutická skupina pre pacientov v ochrannej (súdom nariadenej) liečbe.

A-klub sú stretnutia abstinujúcich alkoholikov v našom centre alebo v exteriéri (na výlete).