PODPORTE NÁS

Ak ste sa rozhodli nás finančne podporiť, môžete tak urobiť zaslaním finančných prostriedkov na bankový účet nášho centra:

IBAN: SK7781800000007000287226

Názov účtu: CPLDZ Košice

Ďakujeme!