Aktuálne protipandemické opatrenia v našom centre

16.05.2023

Od pondelka 15. mája 2023 končí povinnosť prekrývať si v zdravotníckych zariadeniach horné dýchacie cesty respirátorom. 

Aj v našom centre teda uvoľňujeme všetky protipandemické opatrenia a vraciame sa k pôvodnému (čiastočne upravenému) režimu ústavnej liečby, teda k režimu z obdobia pred pandémiou COVID-19. 

O režimovej liečbe (ako aj o právach a povinnostiach pacienta) je každý pacient oboznámený na začiatku ústavnej liečby.

Naďalej však dôrazne žiadame našich pacientov a ich návštevu, aby si v prípade príznakov respiračnej infekcie prekrývali horné dýchacie cesty rúškom alebo respirátorom.

Ďakujeme.