Aktuálne protipandemické opatrenia v našom centre

19.07.2022

Pacient prichádza na vyšetrenie (hospitalizáciu) bez príznakov respiračného ochorenia. 

Pred prijatím na hospitalizáciu je pacient otestovaný antigénovým testom alebo RT-PCR testom na COVID-19. Následne, po vyšetrení, absolvuje trojdňovú až päťdňovú preventívnu karanténu (v závislosti od epidemickej situácie na Slovensku, v regióne a platných nariadení MZ SR) s individuálnym terapeutickým programom.

Pacienti na oddelení majú pri spoločných aktivitách prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2.

Hospitalizovaní pacienti sú pravidelne testovaní antigénovými testami na COVID-19. V prípade pozitivity testu ďalší postup určuje lekár.

Nakoľko infekcia COVID-19 významne negatívne zasahuje chod oddelenia a narúša komunitnú liečbu, počas celej liečby je nutné obmedziť kontakt s príbuznými a inými osobami prichádzajúcimi zvonku, ako aj pobyty pacientov mimo budovu z osobných, zdravotných, pracovných a iných dôvodov. Veci pre pacientov sa preberajú v prítomnosti služby na bráne v čase od 14:30 do 16:30 hod. bez kontaktu s daným pacientom. Do 14:30 hod. absolvujú pacienti terapeutický program, ktorý je pre nich záväzný! Osobné veci pacientov môžu byť prevzaté od služby daným pacientom iba v čase osobného voľna pacienta.

Pokiaľ pacient v prípade pridruženého ochorenia potrebuje neodkladne absolvovať lekárske vyšetrenia (týka sa to aj predpisu liekov) alebo si vybaviť úradné záležitosti, odporúča sa urobiť tak pred nástupom na ústavnú liečbu (hospitalizáciu).