AMBULANTNÁ LIEČBA

Ambulantná liečba v CPLDZ Košice pozostáva z individuálnych pohovorov s lekárom, kontrolných vyšetrení u lekára, účasti na skupinovej terapii, klubových aktivitách a odporúčané je tiež užívanie liekov predpísaných lekárom v ambulancii CPLDZ.

Podmienky: dobrovoľný súhlas pacienta, zdravotné poistenie (prípadne bez zdravotného poistenia vyšetrenia a skupinové aktivity podľa platného cenníka CPLDZ), vek nad 18 rokov.

Cieľová skupina: pacienti s problémami súvisiacimi s užívaním alkoholu, návykových liekov, tabaku, iných psychoaktívnych látok - drog (opiáty, psychostimulanciá, kanabinoidy, prchavé látky), hazardnou hrou, nekontrolovateľným nakupovaním, telefonovaním, účasťou na sociálnych sieťach, internete.

Doba trvania liečby: odporúčaná je liečba minimálne 1 rok

Ambulantné programy:

  • slúžia na kontakt s pacientmi, ktorí prejavia záujem o liečbu
  • poskytujú psychiatrickú a psychologickú starostlivosť, odborné poradenstvo
  • individuálna a skupinová psychoterapia
  • substitučná liečba
  • preventívna činnosť
  • ambulantné terapie pre príbuzných pacientov závislých od návykových látok
  • sociálna pomoc a poradenstvo

Ordinačné hodiny

Ambulancia v odbore psychiatria

Ambulancia v odbore medicína drogových závislostí

Ambulancia v odbore klinická psychológia

PONDELOK

08:15 - 12:00

UTOROK

08:15 - 12:00

PSYCHOLOGICKÁ AMBULANCIA

11:30 - 15:30

STREDA

08:15 - 12:00

12:30 - 15:00

ŠTVRTOK

13:00 - 17:00

PIATOK

08:15 - 12:00

Ambulujúci lekári: MUDr. Ivica Mitriková Kmečová, MBA; MUDr. Petra Földešová; MUDr. Boris Bodnár, MBA

Ambulantná sestra: Mgr. Mária Jenčová

Klinickí psychológovia: Mgr. Silvia Rohaľová, Mgr. Mária Hodorová


Dôležité: Oznamujeme pacientom, že predpis lieku prostredníctvom e-receptu bez fyzickej prítomnosti pacienta na ambulancii nebudeme realizovať!