Zákazky podľa §9 ods. 9

Nájdete v Prehľade zmlúv a VO.