CENTRUM PRE LIEČBU DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ KOŠICE

Cieľom našej organizácie je podanie pomocnej ruky ľuďom, ktorí ju potrebujú. Symboly rúk znázorňujú kooperáciu, komunikáciu a komunitu.

NOVINKY

Rodina je významnou súčasťou života každého človeka a je veľmi dôležité, aby do procesu liečby závislej osoby boli zapojení všetci členovia rodiny, ktorí sú ochotní, otvorení možnosti rozumieť závislosti a skutočne podporiť, motivovať, pracovať so svojou prípadnou spoluzávislosťou. Neprehliadame problémy, ktoré blízke osoby závislých pacientov majú...

NAŠE SLUŽBY


REFERENCIE

"Perfektný personál, ale čo je najhlavnejšie - prešiel rok a som triezva. Otvorili mi oči. Svoj život som neskutočne zmenila. Som šťastná a hrdá na to, že som sa liečila práve u nich. Veľké ďakujem." 

P. Z.

"Vhodné miesto pre ľudí so závislosťou. Prístup k pacientom je profesionálny. Pacient z našej rodiny vyšiel z liečebne spokojný a bez námietok. Na dvore sú okrem lavičiek aj basketbalový kôš či posilňovňa."

M. K.

"Vynikajúci personál so skúsenosťami a skvelými výsledkami. Som toho dôkazom."

L. J.


Sledujte nás aj na Facebooku: