V súvislosti s uznesením vlády SR č.491/2010 z 15.07.2010, sú aj na internetovej stránke CPLDZ KE zverejňované zmluvy z verejného obstarávania.

  • zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010
    prehľad zmlúv vo formáte .pdf

  • zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010
    prehľad zmlúv vo formáte .pdf

  • Zmluvy CPLDZ Košice platné od 01.01.2011 sú uverejnené na Centrálnom registri zmlúv (www.crz.gov.sk). Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií.
Profil verejného obstarávateľa


TITULKA    |    PREDSTAVENIE    |    ČO LIEČIME    |    PRINCÍPY LIEČBY    |    UŽITOČNÉ LINKY    |    KONTAKTY
Copyright CPLDZ Košice 2012, Všetky práva vyhradené