CPLDZ Košice poskytuje dobrovoľné odvykacie liečenie a súdom nariadené ochranné odvykacie liečenie jednak ambulantnou a jednak ústavnou formou.

Liečba je plne hradená zdravotnou poisťovňou pacienta.

Zmluvnými zdravotnými poisťovňami CPLDZ Košice sú: Všeobecná zdravotná poisťovňa, Zdravotná poisťovňa Dôvera, Zdravotná poisťovňa Union.

Čo doniesť na liečbu:

- preukaz poistenca zdravotného poistenia

- zdravotnú dokumentáciu a predpísané lieky v prípade ich pravidelného užívania a výskytu pridružených ochorení na celú dobu liečby (lekárske správy od obvodného lekára prípadne špecialistu, kde je uvedené ochorenie a lieky, ktoré pacient užíva)

- osobné veci (odev - denný, športový, pyžamo, obuv - prezuvky, športová obuv, potreby osobnej hygieny,...)

- 5€ paušálny poplatok za týždeň hospitalizácie (za nezdravotnícke služby v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti)

- dva malé zošity a pero

Príjem pacientov v objednaný deň nástupu na liečbu je v čase od 9.00 hod do 10.00 hod. Pacienti, ktorí sa nedostavia v tomto čase, budú preobjednaní na iný termín.

Ordinačné hodiny ambulancie CPLDZ Košice:
Pondelok: 8.15 hod. do 12.00 hod.
Utorok: 8.15 hod. do 12.00 hod.
Streda: 8.15 hod. do 12.00 hod. a 12.30 hod. do 15.00 hod.
Štvrtok: 13.00 hod. do 17.00 hod.
Piatok: 8.15 hod. do 12.00 hod.


Platí, že v CPLDZ Košice:

- je zakázané používať mobilný telefón v priebehu pracovného dňa v čase nočného kľudu od 22.00 hod. do nasledujúceho dňa do 14.30 hod a v čase ďalších terapeutických aktivít, v ostatných dňoch v čase nočného kľudu od 22.00 hod.. do 6.00 hod a v čase terapeutických aktivít sa neodporúča nosiť cennosti

Pre zabezpečenie si osobných vecí možnosť zapožičania kľúča u staničnej sestry od skrinky za poplatok, ktorý pri ukončení liečby bude pacientovi vrátený. CPLDZ Košice nezodpovedá za prípadné straty osobných či cenných vecí pacientov.


TITULKA    |    PREDSTAVENIE    |    ČO LIEČIME    |    PRINCÍPY LIEČBY    |    UŽITOČNÉ LINKY    |    KONTAKTY
Copyright CPLDZ Košice 2012, Všetky práva vyhradené