Profil verejného obstarávateľa - Podlimitné zákazky

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)

Názov zákazky:
Zabezpečenie poskytovania celodenného stravovania pre pacientov CPLDZ Košice Všetky súvisiace dokumenty - vo formáte .zip


Doplnené súbory ( 6.3.2014 )
  • Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti § 41 ods. 1 zákona o Verejnom obstarávaní - vo formáte .pdf
  • Vysvetlenie/doplnenie súťažných podkladov - vo formáte .pdf

Doplnené súbory ( 19.03.2014 )
  • Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti § 41 ods. 1 zákona o Verejnom obstarávaní - Otváranie častí ponúk "kritériá" - vo formáte .pdf

Doplnené súbory ( 24.03.2014 )TITULKA    |    PREDSTAVENIE    |    ČO LIEČIME    |    PRINCÍPY LIEČBY    |    UŽITOČNÉ LINKY    |    KONTAKTY
Copyright CPLDZ Košice 2012, Všetky práva vyhradené